Berga Tennis Club | Normativa
21
page-template-default,page,page-id-21,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Normativa

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN:

1. Només els socis poden reservar pista el dos dies abans, i tan sols una hora per soci diària de tennis i padel.
2. Tot el soci que vingui a jugar amb persones no socis, abans d’entrar a la pista hauran de presentar el tiquet corresponent de l’hora de joc, sinó se li cobrarà al soci que ha encarregat la pista. Tant si venen a jugar a tennis com a padel.
3. Tot soci que de manera reiterada reservi pista sense utilitzar-la, perdrà la condició de soci.

4. Cal saber la pista reservada abans d’anar a les instal•lacions del club.

5. És obligació de tots, socis i simpatitzants, respectar les instal•lacions i per tant, es prohibeix entrar a les pistes SENSE CALÇAT DE TENNIS O PADEL, MENJAR, JUGAR SENSE SAMARRETA I ES PREGA NO FUMAR DINTRE DE LES INSTAL•LACIONS ESPORTIVES.

6. Tot jugador tindrà cura de no deixar a les pistes: capses de pilotes, ampolles, llaunes, …. Es prega utilitzar les papereres per aquest us.
7. És obligatori el respecte i consideració als companys de pista. Per tant es recomana silenci i un comportament correcte dins les instal•lacions.
8. El no pagament de la quota suposarà la immediata pèrdua de la condició de soci.
9. Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir el compliment de les normes, així com la presentació del carnet de soci.
10. La junta es reserva el dret de sancionar els jugadors que incompleixin l’esmentat reglament.
11. Les fitxes de llum es compraran al Local social de club o al bar, 1 euro l’hora.
12. Per qualsevol informació Club, Junta directiva, Campionats, Escola, i demés als tels. 938215091 i 670249726. correu electrónic: bergatennisclub@hotmail.com
Horari d’oficina i atenció: Dilluns a Divendres de 16 a 20 hores.

LA JUNTA